Kvalitetspolicyn inom Berngarns Plåt & Järnkonstruktioner AB:

Kundernas behov, förväntningar och krav uppfylles. Förutsättningarna för detta är att vi levererar rätt antal, i rätt tid, med överenskommen kvalitet och till marknadsmässiga priser.

Noll-felstänkande tillämpas.

Vi infriar detta genom:

- Ömsesidigt förtroende inom företaget
- Samarbetsvilja (alla ställer upp)
- Rätt inköpspolicy
- Ansvar i operationerna
- Operationskontroller
- Ansvar för kundens önskemål
- Ett fungerande kvalitetssystem